oferta
Przechowywanie dokumentów, to usługa skierowana do firm i instytucji, które już jakiś czas funkcjonują na rynku, ponieważ problem przechowywanie pojawia się w momencie nagromadzenia dużej ilości dokumentów. Ustawodawca narzuca pewne ramy czasowe, w których jest konieczne przechowywanie dokumentów, a w przypadku dużej jej ilości potrzebne jest do tego miejsce, którego często brakuje. Dodatkowym problemem jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dla dokumentów.

W takich przypadkach oferujemy usługę przechowywania dokumentów.

Zapewniamy bezpieczne przechowywanie dokumentów w cenach ustalanych indywidualnie na podstawie wielkości zgromadzonej dokumentacji i rodzaju usługi oraz okresu przez jaki należy przechowywać dokumenty.

Przechowywanie dokumentów to usługa, która może zawierać:
  • zapakowanie dokumentów do pudeł
  • sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego
  • transport dokumentów
  • załadunek i rozładunek
  • przechowywanie dokumentów w chronionym obiekcie
  • wyszukiwanie dokumentów
  • dostawę dokumentów do klientów
  • sporządzanie kopi dokumentów
  • niszczenie dokumentów

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi archiwizacji dokumentów oraz do zapoznania się z naszymi referencjami.