o firmie
Informujemy, że świadczymy usługi w zakresie :
  • przejmowania dokumentacji zlikwidowanych jednostek,
  • archiwizowania oraz przechowywania i zabezpieczania przejętej dokumentacji oraz prowadzenia jej ewidencji,
  • na podstawie przechowywanej dokumentacji wydajemy zaświadczenia dla celów rentowych i emerytalnych byłym pracownikom zlikwidowanych jednostek oraz uwierzytelnionych kserokopii dokumentów płacowych, które są honorowane przez ZUS,
  • brakowania i niszczenia dokumentacji kat. B, której okres przechowywania upłynął.
Gwarantujemy :
  • wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zachowanie pełnej tajemnicy treści archiwizowanych, przechowywanych oraz niszczonych dokumentów,
  • profesjonalizm w wykonaniu usługi.
„ ARCH – DOK” Sp. z o.o. zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Wysokość opłat pobieranych za usługi :

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania ( Dz. U. z 2005r. Nr 28, poz. 240 ).

Z opłaty zwolniona jest korespondencja kierowana do jednostek państwowych m.in. ZUS – ów, Sądów.

„ ARCH – DOK” Sp. z o.o. – informuje o wykazie pracodawców Centralę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, których dokumentację przejęła na przechowanie, zgodnie z 51g, ust. 6 Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2002r. Nr 171 poz. 1396 z późniejszymi zmianami ).

zaswiadczenie


archiwum Arch-dok