oferta
Każdy z Państwa podczas swojej pracy zawodowej wytwarza dużą ilość dokumentów. Dokumenty powstają w przedsiębiorstwach jak i w instytucjach państwowych. Po pewnym czasie występuje konieczność archiwizacji dokumentów papierowych, szczególnie takich dokumentów jak dokumenty księgowe, dokumenty osobowe i projekty i inne. Czas przechowywania takich dokumentów określony jest przepisami prawa, które określają pewne grupy dokumentów konieczne do przechowywanie nawet przez 50 lat.

Zapewniamy bezpieczną archiwizację dokumentów w cenach ustalanych indywidualnie na podstawie wielkości zgromadzonej dokumentacji i rodzaju usługi oraz okresu przez jaki należy przechowywać dokumenty.

Przechowywanie dokumentów to usługa, która może zawierać:
  • zapakowanie dokumentów do pudeł
  • sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego
  • transport dokumentów
  • załadunek i rozładunek
  • przechowywanie dokumentów w chronionym obiekcie
  • wyszukiwanie dokumentów
  • dostawę dokumentów do klientów
  • sporządzanie kopi dokumentów
  • niszczenie dokumentów

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi archiwizacji dokumentów oraz do zapoznania się z naszymi referencjami.